Info / Vanliga frågor

INFO

Öppettider
Festivalen arrangeras mellan lördag och onsdag 6–10.1.2018. Alla verk visas utan paus varje dag kl. 17–22.

Åldersgräns
Festivalen har ingen åldersgräns.

Inträde
Inträdet till festivalen och kringprogrammet är fritt.

Mat
Inom ramen för Lux Eat serverar stadens mest lyskraftiga restauranger portioner och menyer under tiden som ljusfestivalen pågår.

Trafikförbindelser
Uppskattningsvis 40 000 besökare kommer varje dag till festivalen. Vi rekommenderar att du kommer till festivalen med kollektivtrafikmedel, cykel eller till fots. Kontrollera trafikförbindelserna i Reseplaneraren.

Parkering
Det finns flera parkeringshus i närheten av evenemangsområdet, nära järnvägsstationen, Kampen och Gloet. Läs mer: Parkeringshus (på finska)

Logi
Du hittar information om olika logialternativ i Helsingfors på Visit Helsinkis webbplats.

Informationsställen
Uppdateras senare

Kartan
Uppdateras senare

 

VANLIGA FRÅGOR

Varför ordnas festivalen kring trettondagen i januari?
Helsingfors är en mångsidig evenemangsstad, där det händer saker under hela året. Vintertid finns det evenemang även utanför jul, nyår och sportlov. Med en tidpunkt efter jullovet försöker vi nå såväl helsingforsare, andra finländare i hela landet som turister som besöker staden i början av året.

Varför är festivalen bara fem dagar lång?
I Lux Helsinki är det viktigt med en festivalliknande stämning som skapar gemenskap. Denna stämning skapas av människorna som fyller Helsingfors stadskärna. Lux Helsinki är inte en utställning. För några år sedan var evenemanget tio dagar långt, och då uteblev festivalstämningen. Om evenemanget var längre, skulle tekniken och bevakningen medföra större kostnader för varje dag.

Vad är Lux Helsinkis historia?
Helsingfors har arrangerat ljusevenemang sedan år 1995, i över 20 års tid. Åren 1995–2009 arrangerades evenemanget Ljusets Krafter i november. När Ljusets Krafter startade var den en av de första eld- och ljusfestivalerna i hela Europa.

Åren 2009–2011 arrangerades evenemanget Ljusets årstid, som Lux Helsinki föddes ur. Evenemanget har varit känt under namnet Lux Helsinki sedan 2012.

Vem står bakom Lux Helsinki?
Festivalen arrangeras av Helsingfors stad. För stadens del samordnas evenemanget av Emma Lumme, producent på Visit Helsinki, och för produktionen står Sun Effects Oy. Festivalens konstnärliga ledare är Ilkka Paloniemi och den tekniska ledaren är Matti Jykylä. Pink Eminence Oy svarar för evenemangets kommunikation och sociala medier.

På vilket sätt beslutar Helsingfors vilka slags evenemang som ordnas? 
Visit Helsinki/Helsinki Marketing Ltd genomför evenemang på beställning av Helsingfors stad och i enlighet med stadens strategi. I strategin fastställs evenemang som en viktig del av stadens verksamhet. Tidigare genomfördes stadens så kallade egna evenemang av evenemangsenheten, som grundades 2008, och nu beställs dessa evenemang av Helsinki Marketing Ltd. Dessutom arrangeras evenemang även av andra ämbetsverk vid Helsingfors stad, som idrottsverket, byggnadskontoret, kulturcentralen, ungdomscentralen och stadsmuseet.

Vilka slags evenemang vill staden arrangera?
Helsingfors vill möjliggöra ett brett spektrum av evenemang i hela staden för att stödja den sociala gemenskapen. Helsingfors stads evenemangsproduktioner är alltid gratis, öppna evenemang som erbjuder upplevelser till alla stadsbor.

Hur har festivalens besökarmängden summerats?
Besökarmängden på festivalen är jämförbar med siffrorna för festivalen i fjol. Ordningsvakterna uppskattar publikmängden för varje konstverk en gång per timme, och den totala publikmängden uppskattas utifrån detta. Ordningsvakterna använder handräknare för att uppskatta antalet besökare. När det är fråga om ett gratisevenemang som sker i stadsmiljö är det omöjligt att räkna det exakta antalet besökare.