Outi Pieski: Gorži

Helsingfors domkyrkas kapell

Outi Pieski: Gorži

Adress: Korsningen av Regeringsgatan och Snellmansgatan

I Outi Pieskis nya verk strömmar vattenfall fritt ut ur fönstren i Domkyrkans kapell. Gorži celebrerar inledningen av samernas jubileumsår. På samernas nationaldag 6.2.2017 har det gått 100 år sedan det första nordiska samemötet.

Utgångspunkten i verket är den samiska andliga traditionen, som redan delvis försvunnit, att naturen är jämlik med människan. Frågor om miljöskydd och klimatfrågor anknyter sig till ursprungsfolkens rättigheter: i många sammanhang har försvaret av marken och vattnet blivit symbolen för försvaret av dessa rättigheter. Gorži tecknar en poetisk syn där vattnet strömmar fritt och rent.

Ljudvärld: Aake Otsala
Jojk: Hildá Länsman

Bild: Johanna Kinnari

Förevisningstid: 17-22

outipieski_web

Bildkonstnären Outi Pieski (f.1973) arbetar med målning, kollage och installationer. I Pieskis verk syns det starka sambandet mellan den arktiska naturen och den lokala kulturen. I hennes verk förenas samiskt hantverk duodji och traditionen inom den moderna konsten.

 

Tillbaka till toppen