Lux In

Ljuskonstens utställning Lux In ordnas nu för den andra gången och hämtar till kabelfabriken ett brett urval av verk från minimalism till videokonst. På utställningen presenteras både nya och tidigare visade verk av kända konstnärer samt verk av elever som studerar utbildningsprogrammet ljusplanering och ljud vid Konstuniversitetet.

Lux In är öppen 1–10.1 kl. 15–22 i Merikaapelihalli på Kabelfabriken (Tallbergsgatan 1).

Det är fritt inträde till utställningen.

I samarbete med: Kabelfabriken, Studiotec Oy, MUU Galleria

Verk:

Timo A. Aalto: Light Noise
Med vitt brus avses en slumpmässig ljudsignal där alla värden inte är beroende av varandra. I verket Light Noise jämställs ljus och ljud – frekvens och spektrum. Timo A. Aalto är en ljusdesigner och ljuskonstnär från Salo vars arbeten har skådats i såväl teaterproduktioner som stadsmiljöer. I sitt arbete strävar han efter nya metoder för att ta sig an ljusets kärna. 

lightnoise

Jim Bond: Blink
Verket som skapats av den engelska kinetiska bildkonstnären blinkar självsäkert mot betraktaren. Blink är ett motoriserat öga som pinar betraktaren med sin envetet stirrande blick – ända tills det börjar blinka. Jim Bond är känd för sina interaktiva skulpturer där mänskliga kroppsdelar kombineras med motorer, elektronik, sensorer och datorer.

Meri Ekola och Marc Melià: Cycles
Cycles fokuserar på sambandet mellan syn- och hörselsinnet. Dessa sinnen samverkar dagligen för att skapa den värld vi upplever, men vi fäster sällan medvetet uppmärksamhet vid deras inbördes förhållande. Verket utgår från frågan hur vår tolkning av omgivningen påverkas av att de auditiva och visuella impulserna skiljs åt. I verket åstadkommer ljus och ljud ett meditativt tillstånd som förändras och leder in besökaren till kärnan av denna fråga.
Verket har understötts av Centret för konstfrämjande.

Jari Haanperä:

Light Projektor
Light Test 157
Light Test 3a
Light Desk
Concert Screen

Jari Haanperä är en banbrytande konstnär inom den finländska ljuskonsten och han deltar i utställningen med sex verk. Haanperäs konstnärliga arbete grundar sig på ljus, ljud och rörliga bilder. Verken utgår dels från analogisk teknik, dels från digitala arbetsmetoder. På utställningen Lux In visas det nya verket Light Desk, som planerats för Merikaapelihalli, samt verk från Haanperäs långa karriär som bidragit till att modernisera den finländska ljusestetiken. 

I samarbete med: Airam

haanpera

Liubov Moskvina: Travelling Light
Travelling Light strävar efter att framställa ljusets skönhet i dess renaste form, utan kontext och synliga ljuskällor. Den fascinerande röda ljusstrålen som svävar i ett mörkt rum för en tyst dialog med betraktaren. Verket har tidigare visats på Flux Light Art Series kollektivs utställningarna i Tyskland och Tunisien.

travellinglight

Teemu Määttänen: Red Chair
I installationen Red Chair (2006) fylls en tom stol av minnen av rörelser, skuggor och ljus. Teemu Määttänen är en mediekonstnär från Helsingfors som i sitt arbete studerar förhållandet mellan den animerade bilden och rummet. Määttänens NOISESCAPE visades på Lux In år 2014. Som bäst arbetar Määttänen med interaktiva audiovisuella instrument tillsammans med kompositören Ilkka Niemeläinen.

Janne Parviainen: Ljusmålningar
I Janne Parviainens ljusmålningar förvandlas den omgivande verkligheten till en magisk ljusvärld. Parviainen är en av våra kändaste internationella ljusmålare. Hans verk har publicerats bland annat i National Geographic, The Guardian och Wired. På Lux In visas verken Dhamma, Karma och World On Our Shoulders.

janne-parviainen_karma

Pink Twins: Overlook
Omöjlig arkitektur, en forntida begravningsplats och mentalt instabila säsongsarbetare är element som präglar hotellet Overlook i Stanley Kubricks film The Shining. I sin animerade vinjett tillsätter Pink Twins störningar i gravitationen och det rumsliga och tidsmässiga kontinuumet och åstadkommer en finkänslig portion av kosmisk skräck. Overlook ses för första gången i Finland på Lux In.

pinktwins

Antti Pussinen: Lissajous
Lissajous är en audiovisuell installation där ett syntetiserat ljudlandskap som skapas i realtid görs synligt med hjälp av omarbetade bildrörstv-apparater. Den analogiska processen från elektricitet till ljud och bild rymmer en liten mängd brus och fel som beror på bakgrundsstrålning, magnetfält och elnätets variationer. Därför lever och förändras verket hela tiden.

Ishmail Sandstroem: Mandala
Mandala, som vi kommer ihåg från Lux Helsinki 2015, är med också i år. Mandala har skapats av diabetesutrustning – insulinpennor, sprutor och nålar, testremsor och testnålar – som har upplysts med ledlampor. Ishmail Sandstroem anser att det med hjälp av mandala – som på sanskrit betyder cirkel, centrum eller samband – är möjligt att se det fasansfulla som något vackert och det skrämmande som en räddning. Sandstroem har skapat en ny Mandala för utställningen Lux In.

mandala

SWÄG (Joonas Toivonen & Marko Vierimaa): Imaginary Mappings
Imaginary Mappings är ett verk i tre delar med temat abstrakt dystopi. Verket består av tre projicerade tavlor och ett ljudlandskap. Fasadmappning som skapats med hjälp av projektorer hör till de mest imponerande formerna av den nya visuella kulturen. Imaginary Mappings eftersträvar samma effekt från en annorlunda synvinkel. Verket visas för första gången på Lux In.

swag

Joonas Tikkanen: HUE
I Joonas Tikkanens kinetiska ljusverk förenas ljusets rörelser med reflektioner och skuggor. Den klara LED-ljuskällan i verket HUE flackar omkring och skapar toner och skuggor med hjälp av en plastisk cellstruktur. Tikkanen är en ljus-, video- och scenografidesigner som skapat sig en internationell karriär, och hans arbete har senast skådats i WHS-gruppens föreställning Cutting Edge.

Kai van der Puij: 11,5 Hz
Ljusverket 11,5 Hz utforskar ljuset och väsendet i dess rörelse. Ljusfiberkabeln drivs av en elektrisk motor, vars hastighet justeras med hjälp av en frekvensvariator. Rotationshastigheten avgör vilken form ljusfibern bildar. I detta verk har som frekvens valts 11,5 hertz, vilket motsvarar rotationshastigheten 345 varv per minut. Vid denna rotationshastighet bildas två ljusbollar. 11,5 Hz ställdes ut under Lux Helsinki 2016.

puij

Lantern Park
Lux Helsinkis traditionella lyktpark Lantern Park ingår i år i utställningen Lux In.  Liksom tidigare år består utställningen av olika lyktor, den ena fantasifullare än den andra, som tillsammans skapar en magisk stämning. 

 

Verk av studerande inom magisterprogrammet för ljusplanering vid Konstuniversitetet
Lux In visar verk som skapats under kursen Ljus som bildkonst inom magisterprogrammet för ljusplanering vid Teaterhögskolan. Kursens handledare är ljuskonstnären Juha Rouhikoski.

Eero Erkamo: Valunta
Valunta är en studie av det immateriella ljusets ”materialism” – ljuset i sig syns inte om det inte träffar något. Verket strävar efter att presentera ljuset i en referensram där det kan framträda som någonting nästan handgripligt.  

Ilmari Karhu: Suodatin
Ljusets vågrörelse åskådliggörs bakvänt med hjälp av ett filter och vi får möjlighet att titta in i det genomskinliga. Havet har befläckats.

karhu

Riikka Karjalainen: Peitto
Peitto är ett skydd, ett gömställe, trygghet, ro, värme, närhet. Peitto har uppstått ur ett behov att använda händerna till att forma, att arbeta för att koppla av. Peitto kan kamoufleras till ett vanligt grått, virkat lapptäcke, men när det möter ljuset avslöjar det sitt verkliga väsen.

karjalainen

Arja Kärkkäinen: Varpaalleastuja
Installationen består av ljus och tår av glas. Utrymmet mellan tårna beskriver det sociala avståndet mellan två människor: det avstånd som den genomsnittliga finländaren upplever bekvämt.

karkkainen

Mateus Manninen: Tasaaja
Tasaaja är en ljusskulptur som utforskar det rumsliga begreppet och gör mottagaren till en del av den rumsliga kontinuiteten och förändringen.

manninen

Kristian Palmu: That light I never knowed
Jag ville klättra i ett träd
Tiderna förändras
Löven föll
Också grenarna föll

palmu

Alexander Salvesen: In Relation to Colour
”Vi ser inte saker och ting som de verkligen är utan vi ser dem i förhållande till varandra.”
In Relation to Colour är en studie av färgernas ömsesidiga förhållande. Färgernas inverkan på varandra kittlar våra sinnen och får oss att ifrågasätta vad vi egentligen ser framför oss – och vad vi föreställer oss att det är.
Obs: Verket visas i MUU Kaapeli fram till den 8 januari

salvesen

Jere Suontausta: Sädesade
Sädesade är 405 nanometer science fiction, längtan efter kosmisk skönhet och en handuträckning till Moder Jord.

suontausta