Meri Ekola (FI) & Marc Melia (ES) – Cycles

Kuva: Ainu Palmu

Tapahtuman esittely

Cycles on audiovisuaalinen installaatio, joka tutkii sitä, miten aistihavaintojen eriaikaisuus vaikuttaa kokemukseemme ympäristöstämme ja kuinka reagoimme, jos visuaaliset ja auditiiviset impulssit ovat erkaantuneet, kuten esimerkiksi salaman isku ja ukkosen jyrinä ukkosmyrskyssä.

Hämärän salin keskellä roikkuu pitkiä valoputkia, jotka syttyvät ja sammuvat vuorotellen. Salissa vallitsee kumea äänimaisema, jota tahdittaa toistuva voimistuva jylinä. Nämä elementit muodostavat ääni- ja valosekvenssin, joka ajautuu hitaasti samanaikaisuudesta epäsynkroniin ja takaisin saavuttaen uudelleen synkronin.

Cycles pohtii näkö- ja kuuloaistien välistä yhteyttä. Nämä aistit rakentavat jokapäiväistä kokemusmaailmaamme tiiviissä yhteistyössä, mutta harvoin kiinnitämme tietoisesti huomiota niiden keskinäiseen suhteeseen. Teos pyrkii ohjaamaan kävijän tätä yhteyttä koskevien kysymysten äärelle, pohtimaan kuinka näkö- ja kuuloaisti vaikuttavat toisiinsa, ja kuinka ne rakentavat kokemustamme ympäröivästä tilasta ja ajasta.

Meri Ekolalle valo on tärkein ilmaisumuoto. Ekolaa kiehtoo elinympäristöjen kuvaaminen mikro- ja makro-organismien tasolta sekä niiden välinen dynamiikka. Lähtökohtana toimii usein ihmisen havaintokykyyn liittyvät kognitiiviset prosessit ja ihmisen kyky reagoida ympäristöönsä. Utelias Ekola pyrkii tuomaan esiin vaihtoehdon niille olemassaolon muodoille, jotka ovat helposti nähtävissä ja tunnistettavissa.

Säveltäjä, tuottaja ja äänisuunnittelija Marc Melià tekee musiikkia tulevaisuuden herkille roboteille ja etsii lämpöä oskillaattoreiden, suodattimien, envelopien ja muiden elektronisten komponenttien ja piirien avulla.

Huom:

Teos on Kulttuurikeskus Stoan sisätiloissa.

Yhteistyössä:

Kulttuurikeskus Stoa

Kategoriat

Lux 2022

Kartta

Tapahtuman tiedot

  • Aika:

    • 5.–9.1.2022 klo 16-22

  • Osoite:

    Kulttuurikeskus Stoa (Turunlinnantie 1)

Sinua saattaa kiinnostaa

Anne Roininen (FI) – Car Show

Lue lisää