Lux Helsinki flyttar fram till 2022

Ljuskonstfestivalen Lux Helsinki ordnas inte i år på grund av coronaläget. Avsikten var att evenemanget, som traditionellt äger rum i början av januari, skulle genomföras i februari och mer utspritt på grund av coronan. Eftersom mötesbegränsningarna fortsätter i huvudstadsregionen fattade man dock beslutet att helt flytta evenemanget fram till början av 2022.

Lux Helsinki presenterar på ett mångsidigt sätt inhemsk och internationell ljuskonst samt har redan i över tio års tid lyst upp den mörkaste årstiden. Den älskade stadsfestivalen har årligen samlat upp till en halv miljon besökare. Genom den populära ljusutmaningen har Lux Helsinki uppmuntrat också stadsbor och företag att delta.

Närmare information om tidpunkten för och innehållet i ljuskonstfestivalen 2022 ges hösten 2021. Evenemanget Lux Helsinki ordnas av stiftelsen Helsingin tapahtumasäätiö och Sun Effects har ansvarat för genomförandet av verken.