Anna Nykyri, Kaisu Koivisto (FIN) – Turkos

Introduktion till evenemang

I videoinstallationen Turkos studerar bildkonstnärerna Kaisu Koivisto och Anna Nykyri de olika färgerna av vattnet i Östersjön. De påverkas bland annat av föroreningar, övergödning och blågrönalger. Som indikatorer för förändringarna i konstverkets bildflöde används forskningsdata från Östersjön.

I de bildlagren av Turkos syns mikroorganismer som har filmats med mikroskop, vattenväxter, vågor och marina djur. Konstverket har filmats i Finska viken, på Husö biologiska station på Åland och i Svalbard.

Konstverken av Kaisu Koivisto lyfter fram särdragen hos det nordiska landskapet som påverkats av politiska och samhälleliga förändringar. Koivistos intresse för närhistorien har inspirerat henne att arbeta i Östeuropa, där hon undersökt övergivna militärbaser från det kalla kriget. I New Nuuk behandlar hon tillväxten och urbaniseringen av Grönlands huvudstad Nuuk.

Anna Nykyri arbetar som bildkonstnär, regissör och manusförfattare med rörlig bild inom film, bildkonst och modern dans. Konstverk av Nykyri har presenterats på hundratals filmfestivaler, konstmuseer, gallerier och biennaler. Nykyri har arbetat i flera konstnärsresidens, bl.a. ISCP, New York, Barbican Center, London och Cité des Arts, Paris.

Bildkonstnärer: Kaisu Koivisto och Anna Nykyri
Databaserad komposition: Roberto Fusco

 I samarbete med:

Niilo Helanderin säätiö, Centret för konstfrämjande, Oskar Öflunds stiftelse, Suomen Kulttuurirahasto, Alfred Kordelins stiftelse, Helsingfors stad, Tony Cederberg/Åbo Akademi, Finlands miljöcentral och Sea Life Helsinki.

Kategorier

Gräsviken

Karta

Information om evenemang

  • Tid:

    • 4.–8.1.2023 klo 17–22

  • Adress:

    Kabelplatsen

Du kanske är intresserad