Jyrki Sinisalo (FI) – Ljuset i tiden – tiden i ljuset

Bild: "Trollitehdas", Minna Sirniö

Introduktion till evenemang

Ljuskonstnär Jyrki Sinisalos utställning ”Ljuset i tiden – tiden i ljuset” är en del av Lux Helsingfors tilläggsprogram. Utställningen är öppen 5–23.1.2022 i Galleria Pirkko-Liisa Topelius.

Utställningen omfattar nästan tjugo verk som Sinisalo skapat under de senaste två åren. Utställningens syfte är att undersöka hur ljus kan avspegla tid och hur tiden kan bli synlig i ljuset. En del av verken har inspirerats av konstnärens egen historia och släktens berättelse.

Ljus och skugga är Sinisalos sätt att gestalta världen. Ljuset skapar ett estetiskt fotavtryck. Konstverken är delvis tillverkade av återvunnet material, vilket skapar ett extra skikt i tolkningen.

Kurator Mia Kivinen beskriver Jyrki Sinisalos verk så här: ”Med sina otaliga detaljer och återvinningsmaterial påminner verken om Joseph Cornells och Juhani Harris surrealistiskt poetiska kollage i lådor från 1900-talets senare hälft.”

För Sinisalo är det viktigt att hans verk för en dialog med publiken. Konstens uppgift är att synliggöra, beröra och väcka tankar.

Jyrki Sinisalo har tagit ljusdesignerexamen (magister i teaterkonst) vid Teaterhögskolan. Han har arbetat med ljusdesign i nästan fyrtio år och varit med om att utveckla utbildningen i branschen. Under de senaste åren har han koncentrerat sig på att skapa egen ljuskonst.

Jyrki Sinisalo: Ljuset i tiden – tiden i ljuset
5–23.1.2022
Galleria Pirkko-Liisa Topelius
Sandvikskajen 17, Helsingfors

Öppettider:

5–9.1.2022
kl. 17–22

11–23.1.2022
tis 11–17
ons 11–18
to–fre 11–17
lö–sö 12–16
Stängt på måndagar

Kategorier

Kringprogram

Karta

Information om evenemang

  • Tid:

    • 5.–23.1.2022

  • Adress:

    Galleri Pirkko-Liisa Topelius (Sandvikskajen 17)