Roberto Fusco (IT/FI) – Ossa

Bild: quietSpeaker

Introduktion till evenemang

Ossa är en medieinstallation där besökare via kameran får bli en del av verket. Kameran lagrar betraktarens silhuetter och rörelser, men bilden på skärmen skapas av djurben. Verket är en påminnelse om hur lika vi och djuren sist och slutligen är.

Som modeller i verket har använts ben från produktionsdjur, såsom höns, grisar och kor. De påminner oss om att benen en gång har varit levande djur, och inte bara avfall på vår tallrik efter en måltid.

”Nu är det dags att erkänna exploateringen av naturen och djuren och möta de globala utmaningar som hotar alla arter, deras kommande generationer och hela planeten. Vi måste ifrågasätta antagandet om människans centrala ställning och ompröva vår roll på denna planet.”

Roberto Fusco är en italiensk mediekonstnär som är bosatt i Helsingfors. Fuscos konst lägger fokus på digital teknik och dess förmåga att bygga upp verkligheten. Fuscos installationer och audiovisuella konstverk är interaktiva dialoger mellan den fysiska och digitala världen som gör  att den materiella verkligheten med alla sina nycker och snårigheter höjer sig ovanför alla mätbara fenomen. Fuscos verk har ställts ut på festivaler såsom Ars Electronica, FLUSSI och Currents New Media samt galleriet EYEBEAM i New York.

Trailer:

Medverkande:

Konstnärlig design: Roberto Fusco och quietSpeaker studio
Ljudkonsult: Sebastian Schlecht

Verket är producerat av Kunstventures med stöd från AVEK / Mediarata och Finska Kulturfonden.

I samarbete med:

Kulturcenter Stoa

Kategorier

Lux 2022

Karta

Information om evenemang

  • Tid:

    • 5.–9.1.2022 klo 16–22

  • Adress:

    Kulturcenter Stoa (Åbohusvägen 1)

Du kanske är intresserad