Stoa: Timo Aho (FIN) – Breathe

Introduktion till evenemang

Breathe fylls och töms i regelbundet perioder. Konstverket upprepar en rörelse som påminner om rörelsen hos ett levande organ, men liknar ändå mest en mekanisk respirator, fullkomligt beroende av elektricitet, teknik, automation och slutligen av människan.  Breathe är tillverkat av tyg som bundits med LED-neonljus och styrs av ett tidsrelä som kopplats till en luftblåsare.

Timo Aho använder metoder från skulptur, installationskonst och platsbunden konst. Aho använder föränderliga element i sina konstverk, till exempel luft, ljus och ljud, tillsammans med material och estetik som är bekanta från populärkulturen. Konstverken har ofta en anslutning till timligheten, och i dem studerar Aho människans förhållande till det teknologiska samhället, miljön, trosuppfattningarna och de fenomen som de ger upphov till. Genom att forska kring gränsytan mellan verkligheten och trosuppfattningarna nedmonterar Aho de ämnen som han behandlar med finkänsliga gester, samtidigt som han skapar upplevelsestimulerande rumsliga konstverk. Aho har bildkonstmagisterexamen från Konstuniversitetets Bildkonstakademi, och han har studerat skulptur och miljökonst vid Glasgow School of Art.

I samarbete med:

Suomen valotaiteen seura FLASH

Kategorier

Kulturcentret

Karta

Information om evenemang

  • Tid:

    • 4.–8.1.2023 klo 17–22

  • Adress:

    Kulturcenter Stoa (Åbohusvägen 1)

Du kanske är intresserad