Lux Helsinki

Lux Helsinki lyser upp staden 5–9.1.2022

Lux Helsinki är en ljusfestival som ordnas varje år och som äger rum i Helsingfors centrum kring början av januari.

Sök program Sök program

Lux Helsinki lyser upp staden 5–9.1.2022

Cirka 30 verk delas in i två helheter: Lux1 kretsar kring Djurgårdsområdet och Lux2 breder ut sig från centrum ända till östra och norra Helsingfors. På den cirkulära rutten Lux1 genom Tölö, Berghäll och Böle ser vi tio verk. Lux2 omfattar totalt cirka 20 verk i olika stadsdelar.