Info

Vad är Lux Helsinki?

Lux Helsinki är en ljusfestival som ordnas varje år och som äger rum i Helsingfors centrum kring början av januari. Under evenemanget presenteras mångsidigt olika former av ljuskonst längs en några kilometer lång rutt som ändras årligen. Längs rutten finns utöver de mest kända byggnaderna i Helsingfors också innergårdar eller fasader som är mindre bekanta.

En halv miljon besökare kommer årligen för att se bekanta byggnader och rum bli unika stadskonstverk. De upplevelser som ljusets kraft och skönhet ger, lockar människor att njuta av den vintriga stadsfestivalen mitt i den mörkaste årstiden och också vid kallt väder. Under festivalen får staden liv av olika evenemang med ljustema.

Lux Helsinki är ett evenemang som ordnas av Helsingfors evenemangsstifltelse och som Stiftelsen för Helsingfors Turism 2017 belönade med priset Helsinki Travel Award. Priset beviljas aktörer och gärningar som verkat positivt för utvecklingen av Helsingfors turism, anseende och kundtillfredsställelse.

Obs! Lux Helsinki flyttas till 2022 på grund av koronasituationen.