Partner

Sun Effects Oy är ett designföretag som verkar internationellt. Företaget har kontor i Helsingfors och Tokyo. Huvudbranscherna är arkitekturbelysning, ljuskonst, medieinnehåll samt visuell planering, produktion och genomförande av scenografi och evenemang. Företaget har mångsidig erfarenhet av visuell planering av utställningar, med tonvikt på ljus-, ljud- och videoplanering och tekniskt genomförande. Till verksamheten hör också konstnärlig kuratering av ljusevenemang. Företaget är också återförsäljare av högklassig teknisk apparatur och applikationer och hyr ut teknik för föreställningar.
suneffects.fi

Centralen för främjande av elteknik och energieffektivitet STEK rf är en allmännyttig förening som främjar en säker, energieffektiv och smart elanvändning bland annat genom att finansiera projekt som främjar dessa mål och öka medvetenheten om den pågående omvälvningen i energisystemet. STEK har som mål att öka användningen av utsläppsfritt producerad el och främja ett samhälle utan kol.
stek.fi

Citycenter är ett säreget och oemotståndligt kvarter. Det är ett lagom stort och härligt utspritt köpcentrum som inte passar in i den traditionella mallen. Särskilt Citycenters populära restauranger är ställen dit människor gärna kommer och stannar. Läget på paradplats mellan Stockmann och centralstationen är Helsingfors när staden är som bäst.
citycenter.fi

Riksdagen stiftar alla lagar i Finland och fattar beslut om statens budget. Riksdagen väljer också statsministern och övervakar regeringens verksamhet. Finlands riksdag har en kammare med 200 ledamöter. Riksdagen fyllde 90 år i år och tillhör alla Finlands medborgare.
eduskunta.fi

Köpcentret Forum är stadens livligaste hörn och aldrig tråkigt eller tyst. Kärnan i Helsingfors centrum är full av liv, rörelse och affärer. Bakom det ikoniska glashörnet befinner du dig mitt i smeten där alla stadens strömmar möts.
forum.fi

Helen erbjuder sina kunder värme-, el- och kylningstjänster med över 100-årig erfarenhet och tjänster för den nya energieran, t.ex. solenergi och lösningar för eltrafik. Vi på Helen arbetar varje dag för att klimatförändringen ska kunna stoppas och en klimatneutral framtid bli möjlig. Det är en av vår tids viktigaste frågor. Vägen mot målet är klart utstakad – en viktig etapp är stängningen av Hanaholmens kolkraftverk 2023.
helen.fi

Italienska kulturinstitutet verkar under Italiens ministerium för utrikesfrågor och internationellt samarbete och har som mål att stärka kunskaperna i italienska språket och kulturen i Finland. Institutet ordnar kulturevenemang och språkkurser i italienska och förmedlar kulturkontakter mellan Finland och Italien. Italienska kulturinstitutet har också ett eget bibliotek med över 10 000 verk.
iichelsinki.esteri.it

Högholmens ljuskonstrutt lyser upp den mörkaste vintertiden även i år! På den stämningsfulla Lux Högholmen-rutten runt holmen vaknar djurparkens mer än hundraåriga historia och havsnära natur till liv som ljusverk. Högholmens djurpark är en icke vinstdrivande stiftelse som har i uppgift att skydda hotade arter och naturens mångfald. När du besöker Högholmen hjälper du oss göra världen bättre för vilda djur!
korkeasaari.fi

Stoa är ett mångsidigt kulturhus invid metrobanan i Östra centrum, granne med Östra centrums köpcenter Itis. Ett högklassigt programutbud lockar publik i alla åldrar till Stoa från olika håll i Helsingfors. 
stoa.fi

UPM är en föregångare inom skogsindustrin och tar fram innovativa alternativ till den fossila ekonomins lösningar inom sex affärsområden: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers och UPM Plywood. Vi är en ansvarsfull aktör och har förbundit oss till FN:s klimatmål på 1,5 grader och till forskningsbaserade åtgärder för att bromsa klimatförändringen. Vi har cirka 18 000 anställda och 2020 var vår omsättning 8,6 miljarder euro.
upm.com

UPM-Kymmenes Kulturstiftelse strävar efter växelverkan i sin verksamhet. Stiftelsen grundades 2006 och värnar den finländska skogsindustrins kulturarv genom att äga, presentera och stödja konst, information och forskning inom ämnet. Stiftelsen har en samling med 600 finländska och internationella konstverk, och förutom att aktivt förvalta samlingen genomför stiftelsen kulturprojekt tillsammans med både grundaren UPM och andra partner.
upmkulttuurisaatio.fi

Varma är ett framtidsorienterat arbetspensionsförsäkringsbolag och en viktig finländsk placerare och hyresvärd. Med hållbara placeringar och genom att utveckla sitt fastighetsinnehav tryggar Varma framtidens pensionsmedel och ett fungerande arbetsliv i Finland.
varma.fi