Ofta ställda frågor

Var finns konstverken år 2023? När är konstverken öppna för besök? 

Lux Helsinki 2023 ordnas runt om i staden. Helheter av konstverk finns i centrum, Gräsviken och Södervik.

Helheten av konstverk i centrum sträcker sig ut från Medborgartorget till idrotts- och motionskulturcentret TAHTO på Olympiastadion och består av sex konstverk. Helheten av konstverk i Gräsviken går från Gräsvikstorget till Kabelfabriken och omfattar sammanlagt sju konstverk. I helheten i Södervik finns konstverk utomhus, men också inomhus, i Pannhallen och gasklockan. Helheten omfattar sammanlagt sju konstverk.

Fler konstverk som hör till Lux Helsinki presenteras i stadens kulturcentraler och områdeshus och på Högholmen. 

Konstverken är öppna 4–8.1.2023 kl. 17–22 (fritt inträde) och Lux Högholmen håller öppet 26.12–8.1.2023 kl. 10–19 (separat inträdesavgift).

Vad är det bästa sättet att ta sig från konstverk till konstverk?

Helheten av konstverk i Södervik, centrum och Gräsviken är lätta att nå med metron. Spårvagn 8 går behändigt från Idrottsmuseet till Gräsviken. 

Är evenemanget tillgängligt?

Tillträdet till konstverken är tillgängligt. Väderförhållanden kan ändå påverka hur lätt eller svårt det är att ta sig fram vid konstverken. Områdena där konstverken står plogas vid behov varje dag innan evenemanget öppnar.

Hur tar Lux hänsyn till besökarnas säkerhet? 

Säkerheten är första prioritet för oss på Lux Helsinki. Helheten Lux Helsinki planeras tillsammans med säkerhetsproffs och myndigheter.

Helheterna av Lux-konstverk har placerats runt om i staden, så att besökarna kan njuta av ljuskonstverken i sin egen takt. Många konstverk kan betraktas från ett vidsträckt område.

Vi fäster särskild uppmärksamhet vid hygienen och städningen av toaletter som är avsedda för allmänhetens bruk.

Vid eventuell rusning ger vår evenemangspersonal besökarna instruktioner om hur de ska röra sig i området.

Lux Helsinki är ett diskrimineringsfritt evenemang och vi förutsätter att alla anställda, partner och underleverantörer och alla som besöker evenemanget förbinder sig vid principerna för jämlikhet, rättvisa och likvärdighet. Om agerande som pekar på diskriminering observeras på evenemanget, ber vi att händelsen genast rapporteras till ordningsvakterna, som vid behov kan ingripa i situationen. 

Hur tar Lux hänsyn till hållbarhet, energibesparingar och miljön? 

Vi betonar ansvarsfull praxis när vi arrangerar vår ljusfestival. Helsingfors evenemangsstiftelse har beviljats certifieringen Ekokompassen, och även Lux-festivalens miljökonsekvenser utvärderas årligen. Vi koncentrerar oss särskilt på att se till att miljöbelastningen från energi, upphandling, material och logistik är så liten som möjligt. Vi förutsätter ansvar också från våra partner och underleverantörer.

Vi strävar efter att begränsa utsläppen från energiförbrukningen under evenemanget till ett minimum och att alltid välja hundraprocentigt förnybar grön energi när det är möjligt. Ljusen på Lux Helsinki fungerar i huvudsak med den energieffektiva led-tekniken, och elförbrukningen minskar när människorna lämnar sina hem för att titta på konst. Vi släcker ljus på festivalområdet under festivalen, vilket minskar ljusföroreningen i området och kompenserar för konstverkens energiförbrukning.

Viundviker upphandling av engångsartiklar och strävar efter att begränsa mängden blandavfall som uppkommer under evenemanget till ett minimum. Våra trycksaker är hundraprocentigt koldioxidneutrala.

Vi har som mål att effektivisera evenemangets logistik och minska evenemangets miljökonsekvenser också i fråga om mobiliteten. Vi uppmuntrar publiken åka kollektivt, promenera eller cykla. 

Får man ta hunden med sig tilll Lux?

På grund av de stora besökarmängderna rekommenderar vi inte att man tar med sig sin hund till Lux. I folksamlingen kan någon av misstag trampa på hunden, och vissa element i konstverken såsom blinkande ljus och höga ljud kan vara skrämmande för djur. Om du ändå bestämmer dig för att ta med dig ditt sällskapsdjur, rekommenderar vi att du väljer en tidpunkt då rusningen vid konstverken sannolikt är mindre.

Det är inte möjligt att besöka Lux Högholmen och konstverk som finns inomhus tillsammans med hunden.

Får man fotografera och filma verken?

Det är tillåtet och även önskvärt att besökare fotograferar och filmar festivalen och konstverken för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du kan dela bilderna på sociala medier under taggen #luxhelsinki.

Det är förbjudet att fotografera med en dronekamera utan behörigt tillstånd. Festivalens ordningsvakter ingriper i otillåten droneflygning på området.

Varför ställer Lux ut ett konstverk med krigsmotiv, då evenemanget besöks av små barn och människor som upplevt krig? 

Maxim Velčovskýs installation The Physical Possibility of Death in the Mind of Someone Living  består av utbrända bilar från kriget i Ukraina. De förstörda bilarna som ägts av civila personer är ett grymt bevis på den fruktansvärda tragedin och öppnar för oss en direkt vy till 2000-talets krigföring. De utbrunna bilarna ger oss en uppfattning om den fasansfulla situationen som råder i städerna i Ukraina. Konstverket kommenterar ingenting utan ställer fram en annan verklighet framför våra ögon, och det  kan kännas upprörande för barn och känsliga vuxna.  Lux Helsinki/Helsingfors stad fördömer kriget som Ryssland inlett i Ukraina och vill visa sitt stöd för ukrainarna genom att ställa ut konstverket som en del av Lux Helsinki. 

Varför ordnas festivalen i början av januari, nära trettondagen?

Helsingfors är en mångsidig evenemangsstad, där det händer och sker året om. Genom att ordna festivalen efter jullovet hoppas vi nå både helsingforsbor, vänner av ljuskonst från resten av Finland och turister som besöker staden i början av det nya året.

Varför räcker festivalen endast fem dagar?

Lux Helsinki är inte en utställning utan en ljusfestival som lyser upp staden. Kärnan i Lux Helsinki är festivalstämningen och gemenskapen som uppstår när människorna fyller Helsingfors centrum. Festivalens nuvarande längd garanterar att vi kan ställa ut den nuvarande mängden konstverk på festivalen varje år. Då går en mindre del av vår budget åt till exempel till att vakta verken.

Hur många personer besöker Lux Helsinki? Hur mäter man besökarantalet?

Före coronaåren hade festivalen över en halv miljon besökare, och genomförandet år 2022 fick 120 000 besökare.

Eftersom evenemanget ordnas i stadsmiljö och är gratis, är det omöjligt att mäta det exakta besökarantalet. Festivalens besökarantal har ändå uppskattats med samma metoder sedan 2013 och våra beräkningar är jämförbara med besökarantalen för andra internationella stadsevenemang. Ordningsvakterna mäter antalet besökare en gång i timmen varje kväll, och helhetsmängden uppskattas på basis av denna mätning. Ordningsvakterna använder handräknare för att uppskatta besökarantalet.

Vem ordnar ljusfestivalen? Vem har valt ut verken?

Festivalen ordnas och produceras av Helsingfors evenemangsstiftelse. Lux Helsinkis konstnärliga direktör är Juha Rouhikoski. I kuratorteamet medverkar dessutom Immanuel Pax, Lari Suominen, Mia Kivinen och Ilkka Paloniemi.