Lux Helsinki ordnas med säkerhetsavstånd på olika håll i stan

Lux Helsinki lyser upp staden med glädje 5–9.1.2022. Vi gör några sista minuten-ändringar i programmet för att garantera säkra omständigheter i det försämrade coronaläget.

Konstverken finns på ett stort område i stadsrummet i Helsingfors och är i huvudsak placerade utomhus. Besökare kan uppleva dem tryggt eftersom vi tänkte på publikens hälsosäkerhet från första början när vi planerade och producerade evenemanget. Vi avstod till exempel från en dramaturgiskt planerad rutt för att publiken skulle fördelas jämnare på de olika konstverken och för att undvika rusning. På grund av det försämrade coronaläget gör vi några sista minuten-ändringar i programmet för att säkerställa att publiken kan hålla säkerhetsavstånden vid konstverken.

Installationen Falin Mynd av italienska fuse* och Pink Caravan av Ainu Palmu flyttas till Södervik, och brittiska Kathy Hindes konstverk Chirp & Drift flyttas till Blåbärslandet. När konstverken placeras i mer öppna miljöer kan de betraktas från längre håll. Då blir det möjligt att hålla säkerhetsavstånden bland publiken. En del av de konstverk som redan offentliggjorts är så detaljerade att det inte är möjligt att uppleva dem på ett sådant sätt som konstnären avsett, om man betraktar dem på längre håll. De måste därför tyvärr strykas från programmet för år 2022. De inställda konstverken är Yles Storstadens ansikte, Lux Architecture: Simstadion, Tommi Musturis Deep Show, Lyktparken, Eetu Huhtalas Toinen och Ville MJ Hyvönens Fragments. Även Symposium för professionella inom ljuskonst och en del av kringprogrammet har ställts in. Det uppdaterade programmet finns på Lux Helsinkis webbplats.

”Det är slutligen det bästa alternativet att ordna Lux med säkerhetsavstånd mellan konstverken. Det betyder att en stor del av konstnärernas och produktionens arbete blir bortkastat, men ännu mer arbete blir verklighet. Efter en paus på ett år är Helsingfors åter världens huvudstad för ljuskonst. Den här gången ska besökaren ha lite äventyrslust för att se alla konstverk, men var skulle man hellre gå på äventyr om inte i Helsingfors?” Det säger Stuba Nikula, verkställande direktör för Helsingfors evenemangsstiftelse, som ordnar Lux Helsinki.

Arrangörerna ber att besökare kommer för att se konstverken endast om de är friska och att de håller säkerhetsavstånden till andra sällskap. Användning av näs- och munskydd och iakttagande av god handhygien rekommenderas. De som måste stanna hemma till exempel på grund av sjukdom eller isolering kan ändå njuta av Lux Helsinki i evenemangets kanaler i de sociala medierna, där bilder på konstverken och stämningen läggs ut på samma sätt som under tidigare år. Arrangörerna uppmuntrar också publiken att dela sina egna bilder från Lux Helsinki med hashtaggen #luxhelsinki.

Lux Helsinki 5–9.1.2022 kl. 17–22. Lux Morgon belyser verk nummer 1, 10, 15, 16, 17 och 18 också på fredag 7.1 kl. 7–9. Evenemanget arrangeras och produceras av Helsingfors evenemangsstiftelse. Sun Effects Oy står för planeringen och produktionen bakom rutten och verken, och kuratorerna heter Lari Suominen, Ilkka Paloniemi, Christina Dvinge, Petra Martinez, ljuskonstföreningen FLASH och Juha Rouhikoski.

Lux Helsinkis partner är Sun Effects Oy, STEK rf, Högholmens djurpark, Italienska kulturinstitutet, Riksdagen, köpcentret Citycenter, Köpcentrum Forum, UPM-Kymmene, UPM-Kymmenes Kulturstiftelse, Helen, Varma och kulturcentret Stoa. 

Bild: Petri Anttila / Lux 2020