Juha Rouhikoski: Varför valde jag detta konstverk?

I princip var det inte jag som valde konstverket – det gjorde konstnären. Katariina Souri, som under de senaste åren har trätt fram som en intressant aktör inom bildkonsten. En konstnär som bär vikten av det förflutna på sina axlar och som gjort konstverk som många älskar men få konstinstitutioner visar.

Tiden verkade mogen att föreslå ett projekt där Souri kunde använda sin målarteknik och sin rika färgpalett för att producera ett storskaligt projektionsverk till ett evenemang för ljuskonst. En stillbildsprojektion med analoga projektorer av den här storleksordningen har aldrig tidigare genomförts i Finland.

Temat för konstnärens uppdrag var att kombinera konst och vetenskap, vilket är huvudtemat för Lux Helsinki 2024. Inledningsvis fick temat konstnären att tänka på till natur och alkemi.

Snart började rika och färgstarka målningar som skildrade förhållandet mellan människan och naturen växa fram. Resultatet var äkta Souri, även om hon fick ändra på sitt sätt att måla, eftersom konstverken inte skulle vara oljefärgsmålningar utan material utifrån vilka det slutliga konstverket formas med ljus.

Som curator gillade jag inte temana i alla verken, men det var en större helhet som inte borde bedömas utifrån enskilda bilder. Figurerna i konstverken var inte avsedda att jämföras eller likställas med varandra. De var inslag i konstnärens mentala landskap, bilder som helheten av konstverk och den värld som konstnären skapat består av.

Figurerna i bildurvalet som hänvisar till ursprungsfolk skapade spänning i helheten, och vi förde en vägledande diskussion om detta med min kuratorkollega. Mitt misstag i kurateringsprocessen var att jag i detta skede inte såg att vi behövde hjälp av en minoritetsexpert i projektet. Jag är ledsen över detta misstag och jag ber om ursäkt för det.

Om det råder en minsta känsla av att en bild kan beröra känsliga frågor, så gör den förmodligen det.

Samtidigt måste vi ändå komma ihåg att det är omöjligt att skapa konst på ett sätt som garanterat inte är stötande för någon. Att kränka någon med avsikt och medvetet är sedan en annan sak, och såvitt jag vet har konstnären Souri inte haft ett sådant syfte med sitt konstverk.

Debatten om detta ämne har uppenbarligen varit ytterst behövlig och, hoppas jag, lärorik för alla. Jag vill tro att debatten kommer att hjälpa alla parter att förstå varandras åsikter och ståndpunkter åtminstone lite grann och att hitta ett försonligt sätt att leva och uppleva konst och världen tillsammans.

Med respekt för alla
Juha Rouhikoski
Konstnärlig direktör
Lux Helsingfors