Fusco & Lehmusruusu (IT/FI) – Keuhkot

Tapahtuman esittely

“Teos piirtää esiin toisenlaista karttaa näkymättömästä Helsingistä.” 

Keuhkot on eräänlainen kokeellinen dokumenttielokuva hiilen kierrosta läpi neljän vuodenajan Helsingin kaupungin keuhkoissa, sen tärkeimmillä viheralueilla. Laserkeilausaineistoa ja hiilenvirtausdataa hyödyntävä tietokonepohjainen animaatio tuo koettavaksi kaupunkitilassa tapahtuvia näkymättömiä tapahtumia – sen ekosysteemien toimintaa ja tämän keskeistä merkitystä niin kaupungin ilmastonkestävyydessä kuin elettävyydessä. Teoksessa esiin nousevat alueet on valittu niiden samanaikaisen hiilensidontakyvyn, luonnon monimuotoisuuden sekä asukkaiden kokemien sosiaalisten arvojen perusteella. 

Teos on toteutettu vuoropuhelussa kaupunkivihreän hiilensidontakykyä tutkivan CO-CARBON-hankkeen tutkijoiden kanssa. Taiteilijat Roberto Fusco ja Teemu Lehmusruusu ovat tehneet hiilenvirtausdatan tiimoilta yhteistyötä Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden keskuksen (INAR) professorin Leena Järven ja Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin professorin Ranja Hautamäen kanssa, hyödyntäen Helsingin yliopistolla sosio-ekologisiin kysymyksiin keskittyvän Jussi Lampisen työtä. Teoksen äänisuunnittelu Andrea Mancianti, vokalisti Marloes van Son. 

Teoksen tuotantoa ovat tukeneet CO-CARBON / strategisen tutkimuksen neuvosto, ja AVEK.

Teoksen on tuottanut Telling Tree art+rsrch ja Kunstventures. 

Kategoriat

Lux 2024

Kartta

Tapahtuman tiedot

  • Aika:

    • 3.–7.1.2024 klo 17–22

  • Osoite:

    Esplanadin puisto

Sinua saattaa kiinnostaa

Eero Helle (FI) – EQ

Lue lisää

Societas Luminis (FI) – Valo, jota emme …

Lue lisää