Fusco & Lehmusruusu (IT/FI) – Keuhkot

Introduktion till evenemang

”Konstverket ritar en annorlunda karta över det osynliga Helsingfors.”

Keuhkot är ett slags experimentell dokumentärfilm om kolets kretslopp under fyra årstider i Helsingfors lungor, dvs. i dess viktigaste grönområden. Den datorbaserade animeringen som använder laserskanningsmaterial och kolflödesdata låter oss uppleva osynliga händelser i stadsmiljön – funktionerna i dess ekosystem och dess centrala betydelse för stadens klimathållbarnet och levbarhet. De områden som konstverket lyfter fram har valts ut utifrån deras kolbindningsförmåga och biologiska mångfald, och utifrån de sociala värden som invånarna upplever (Jussi Lampinen 2023). 

Arbetet genomfördes i dialog med forskarna i CO-CARBON-projektet, som undersöker kolbindning och lagringskapacitet i stadsgrönska. Konstnärerna Roberto Fusco och Teemu Lehmusruusu har samarbetat om kolflödesdata med professor Leena Järvi vid Institutet för atmosfärs- och jordsystemforskning (INAR) vid Helsingfors universitet och Ranja Hautamäki, professor i landskapsarkitektur vid Aalto-universitetet, och använt socioekologisk forskning utförd av Jussi Lampinen från Helsingfors universitet. Ljuddesign av Andrea Mancianti, med sång av Marloes van Son.

Produktionen av konstverket har fått stöd från of CO-CARBON / Strategic Research Council, och AVEK.

Konstverket har producerats av Telling Tree art+rsrch och Kunstventures.

Kategorier

Lux 2024

Karta

Information om evenemang

  • Tid:

    • 3.–7.1.2024 klo 17–22

  • Adress:

    Esplanadparken

Du kanske är intresserad