Eero Helle (FI) – EQ

Introduktion till evenemang

Eero Helles monumentala konstverk EQ undersöker hur människors värderingar och förståelse av dem formas. Verket utmanar oss att undersöka hur en individ upplever och tolkar vissa begrepp, som ofta är starkt formade av uppfattningar som är accepterade i samhället. Konstverkets ljusstrukturer avbildar individer som bildar en enhetlig helhet trots att de är olika långa. Verket kan det verka föränderligt och ge upphov till olika tolkningar beroende på avståndet mellan betraktaren och konstverket och var betraktaren står. Konstnären vill ställa frågor: Vad betyder begreppen som hänvisar till verkets namn för den enskilda betraktaren, och ur vilket perspektiv tolkar betraktaren verkets begrepp när hen betraktar det?

Eero Helle
Eero Helle är en erfaren expert inom visuell design och evenemangsteknik. Helle utbildade sig ursprungligen till automationsinstallatör. Han har kommit en lång väg från roadie till kreativ direktör. Han är passionerat engagerad inte bara i utvecklingen av det tekniskt-konstnärliga området, utan också i att skapa minnesvärda och tankeväckande visuella upplevelser. I sitt kreativa arbete inspireras Helle särskilt av skärningspunkterna mellan kommersiell underhållning och konst samt av frågor som rör deras gränsytor.

I samarbete med:

Multibeam Finland Oy

Kategorier

Lux 2024

Karta

Information om evenemang

  • Tid:

    • 3.–7.1.2024 klo 17–22

  • Adress:

    Tölövikens evenemangspark (Karamzins strand 4)

Du kanske är intresserad