Severi Haapala (FI) – Glow

Introduktion till evenemang

De följande frågorna har varit upptakten till konstverkshelheten GLOW: Hur skulle ett lekfullt ljuskonstverk se ut? Vad tittar vi på egentligen, när vi betraktar på ett ljuskonstverk? Vilka associationer förknippas med färger och hur påverkar formen vår tolkning? 

Konstverken diskuterar dessa frågor i gränsytan mellan rörelse och orörlighet. Hur observerar vi smältning, strömning och avdunstning, och hur förstår vi plasticitet och elasticitet? Konstverken tar upp färger och former för en lekfull behandling. Konstverken är flerskiktade och de är lätta att tolka vid en ytlig blick. Samtidigt gömmer de en möjlighet till upptäcktsglädje. 

Severi Haapala
Severi Haapala har arbetat i åratal som ljus-, ljud- och videodesigner med dans, teater, evenemang och utställningar. Han har blivit bekant med traditionella föreställningslokaler, men också med rior utan el, gråstenskyrkor och öppna insjöfjärdar. 

”Jag har alltid varit intresserad av konstverkens relation till de rum där de finns. I mina konstnärliga designarbeten har jag ofta använt element som förändras i realtid som en del av narrativet. Under de senaste åren har ljus och video utvecklats till mina viktigaste redskap. Mina senaste arbeten är en video till Teatteri Hevosenkenkäs föreställning Kuninkaantyttären siivet och ljuskonstverket Game On till Valon Tikkurila”, berättar Haapala.

Kategorier

Lux gallerier

Karta

Information om evenemang

  • Tid:

    • 3.–7.1.2024

  • Adress:

    GLO Hotel Art (Lönnrotsgatan 29)

Du kanske är intresserad