STOA: Niko Tiainen (FI) – SUBURBIUM.0001

Introduktion till evenemang

SUBURBIUM.0001 är en rumslig procedurell ljud-, ljus- och videoinstallation som byggs upp på det omgivande rummets villkor.

Verkets ljudlandskap och visualitet baserar sig på data som samlats in från närområdet med olika sensorer (bilder, ljud, videor och 3D-skanningar). Verkets algoritm använder det insamlade materialet som ett dataset, från vilket det formar abstrakta ljus-, bild- och ljudlandskap med hjälp av en neuronätverksliknande struktur.

Arbetet fungerar interaktivt också på mikronivå: i lokalen har placerats olika slags sensorer som observerar de människor som rör sig i lokalen. Data som samlas in från deltagarnas rörelser förändrar algoritmen, vilket gör att konstverket förändras ständigt på olika sätt.

Niko Tiainen
Niko Tiainen (tiainen.xyz) är en multidisciplinär konstnär som bor i Finland. Han har specialiserat sig på interaktiva utomhusprojektionskartläggningar samt på video-, ljus- och ljudinstallationer. Tiainen har examen i klassisk musik, komposition och grafisk design. Han bedriver dessutom fortsatta studier för en magisterexamen i design och produktion av nya medier vid Aalto-universitetet. Tiainens installationer kombinerar ofta konceptuella teman med abstrakta procedurella material som harmoniskt integrerar den klassiska musikens strukturer och tekniker. Tiainens verk har presenterats på utställningar och konstfestivaler i 23 länder, bland annat på Ars Electronica Linz (2020), Lightbox Gallery i New York (2020), Neo Shibya Gallery i Tokyo (2021) och Theater of Digital Art Dubai (2022).

I samarbete med:

Finlands sällskap för ljuskonst FLASH

Kategorier

Kulturcentret

Karta

Information om evenemang

  • Tid:

    • 3.–7.1.2024 klo 17–22

  • Adress:

    Kulturcenter Stoa (Åbohusvägen 1)

Du kanske är intresserad