SWÄG (FI) – Phase Transition II

Introduktion till evenemang

Phase Transition II är ett audiovisuellt LED-konstverk som skapar en digital naturabstraktion med hjälp av generativ audio- och ljudsekvensering. Konstverkets teman anknyter till rödlistade djurs livsmiljöer. Konstverket använder publikens rörelser för att skapa nya sekvenser som står i växelverkan med varandra och bildar ett tillstånd av kontinuerlig förändring.

Teknisk produktion: Sun Effects

Obs:

Lux Korkeasaaris öppettider är 30.12.2023–7.1.2024 kl. 10–19.
För Lux Korkeasaari tas en separat inträdesavgift, och för varje biljett och varje besök med årskort doneras en euro till arbetet för att skydda snöleoparden.

I samarbete med:

Högholmen

Kategorier

Lux Högholmen

Karta

Information om evenemang

  • Tid:

    • 30.12.2023–7.1.2024 klo 10–19

  • Adress:

    Högholmen

Du kanske är intresserad