Kuratorer

Festivalen ordnas och produceras av Helsingfors evenemangsstiftelse. Lux Helsinkis konstnärliga direktör är Juha Rouhikoski. I kuratorteamet medverkar dessutom Immanuel Pax, Lari Suominen, Mia Kivinen och Ilkka Paloniemi.

Mia Kivinen

Mia Kivinen är ljusdesigner och kurator på magisternivå. Tidigare har hon kuraterat Lyktparken på Lux Helsinki och konstverket Ilon kuvia på Senatstorget. Hennes finaste upplevelse i Lux Helsinki har varit att höra i Lyktparken på med hur många olika betoningar man kan säga ”Och titta på den där, då!”. Kivinen är grundande medlem i föreningen för ljuskonst i Finland FLASH, och hon undervisar grupper av de mest varierande slag i ljuskonst. På fritiden ägnar hon sig åt ljuskonstturism och skriver om det. Om Kivinen inte pratar om ljuskonst på en kvart, har hon sannolikt somnat.

Ilkka Paloniemi

Ilkka Paloniemi är konstnär, kurator och designer. Till utbildningen är han pedagog och magister i teaterkonst. Han har arbetat med konst sedan 1980-talet. Paloniemi har fungerat som kurator samt som teknisk och konstnärlig direktör för Lux Helsinki under åren 2011–2022. Han har besökt otaliga internationella ljuskonstfestivaler och föreläst om ljuskonst och ljusets kultur. Paloniemi var med och grundade Finlands sällskap för ljuskonst FLASH och har kuraterat flera av sällskapets utställningar. Därtill har han varit ledande sakkunnig i flera scenografiprojekt som ansluter till sanering av konstutrymmen. ”En av de finaste stunderna i Lux-festivalens historia för mig var festivalens öppningsdag 2016, när jag insåg att vi hade enorma massor av publik trots att det var -27 grader ute. Utan det här fantastiska gänget hade den här arktiska festivalen aldrig blivit sådan den är i dag.”

Immanuel Pax, Finlands sällskap för ljuskonst FLASH

Immanuel Pax är ljuskonstnär och visuell designer från Helsingfors. Han representerar Finlands sällskap för ljuskonst FLASH som kurator för Lux 2023. Pax vill presentera konstnärer och verk som belyser aktuella observationer om fenomen i vårt samhälle och väcker diskussion bland publiken – ibland kan de väcka mycket starka reaktioner. Pax förbereder sig för festivalen med varma yllekläder, orange pälsmössa och gott humör.

Finlands sällskap för ljuskonst FLASH grundades 2017 för att främja ljuskonst och ljuskonstnärers status i Finland och på en internationell nivå. Sällskapet har som mål att förena ljuskonstnärer över konstdisciplinernas gränser, sänka tröskeln för publiken att bekanta sig med ljuskonst, värna om utvecklingen av kompetensen hos dem som skapar ljuskonst och sprida information om ljuskonst såväl bland publiken som bland evenemangsarrangörer.

Juha Rouhikoski

Ljuskonstnär Juha Rouhikoski är ny konstnärlig direktör och kurator för Lux Helsinki. Rouhikoski är magister i teaterkonst, doktorand vid Bildkonstakademin, produktionschef vid Verkatehdas i Tavastehus och en ivrig motionär, flugfiskare och självutvecklare. ”Som konstnärlig direktör för Lux Helsinki har jag en värdefull och viktig position som främjare av ljuskonst. Lux är föregångare bland ljuskonstevenemang, och den är mycket ansedd på en internationell nivå. Som konstnärlig direktör vill jag arbeta för att Lux ska bli världens mest intressanta ljuskonstfestival.”

Lari Suominen

Lari Suominen är en ljusdesigner och ljuskonstnär från Helsingfors. Han har arbetat länge både med scenkonst och installationer. Suominen har arbetat som visualist på en bred skala och fått jobba med allt från underground-techno och teater till startup-evenemanget Slush, där han var huvuddesigner. Suominens egen ljuskonst präglas av en unik illusionistisk stil. Suominen har varit medlem i designkollektivet Sun Effects i Helsingfors sedan 2009. Suominen har tio års erfarenhet av festivalen Lux och har innehaft olika uppgifter, allt från projektledare till konstnär. ”Som kurator fascineras jag mest av att analysera och föra framåt Lux som helhet. Jag tycker också om att arbeta med konstnärerna och delta i den kreativa processen genom att erbjuda konstnärerna stöd i varierande konstverkskoncept. Verkens framställningsformer och val av redskap varierar avsevärt, och vi utgår alltid från innehållet.”