Hanaholmens kolfria framtid i rampljuset

Den höga, svarta kolhögen vid strandkanten är en välbekant syn från Sörnäs strandväg. Men utsikten från Havshagen kommer att förändras då Helen lägger ned sitt kraftverk på Hanaholmen 2023. Under Lux Helsinki firar Jari Vuorinens ljus- och videoinstallation HAPPI den kommande omställningen till en grönare framtid

“Att tackla klimatförändringen och åstadkomma en grön omställning är rätt abstrakt för många. Med hjälp av konsten vill vi öppna människors ögon för en konkret milstolpe på den vägen – att stenkolen slopas – och samtidigt sprida ljus och glädje till Helsingforsborna”, säger Tanja Kaasinen, Head of Marketing Communications på Helen.

Den optimistiska framtidssynen är också viktig för verkets upphovsman Vuorinen. Det finska namnet HAPPI, som på svenska betyder syre, syftar på att stadsrummet lever och andas förändring. Samtidigt är det en lek med engelskans “happy” (glad, lycklig). Installationen kan ses som ett motgift till den oro och rädsla som klimatförändringen ger upphov till.

“Med verket vill vi väcka tankar och diskussion om hållbar energi, men framför allt ge stadsborna hopp”, säger Kaasinen.

Ett språng mot en klimatneutral framtid

Helen har åtagit sig att vara klimatneutralt 2030. Nedläggningen av kraftverket på Hanaholmen är också ett viktigt bidrag till stadens och hela landets miljömål. När kraftverket stängs minskar Helsingfors utsläpp med 20 procent och Finlands utsläpp med cirka 5 procent.

Helen ställer om sin energiproduktion och övergår till en decentraliserad modell där stenkolen ersätts av flera olika lösningar, t.ex. vindkraftverk och värme från jord, vatten och sol. Spillvärme kan också tas tillvara från fastigheter och maskinhallar.

“Vårt värmenät utgör grunden för framtidens klimatneutrala uppvärmning. Tack vare det kan vi värma upp staden kostnadseffektivt med förnybar energi så att alla har tillgång till ekonomiskt och ekologiskt hållbar värme”, säger Kaasinen.

Vissa hållbara energilösningar syns i stadsbornas vardag. Några exempel är den kommande förändringen av Hanaholmens strandlinje och de laddningspunkter för elbilar som dykt upp runtom i staden och utnyttjar vindel.

Bakom kulisserna tar staden också andra steg mot klimatneutralitet. Kassinen nämner t.ex. värmepumpsanläggningen under Esplanadparken och det anslutande jättelika kallvattenlagret som rymmer 25 miljoner liter.

“Värmepumparna under Esplanaden ersätter delvis de fossila bränslena i Helens energiproduktion och minskar koldioxidutsläppen med över 20 000 ton per år. Få känner till att de existerar, med deras inverkan på energieffektiviteten är stor.”

Jari Vuorinens (LDC) verk HAPPI visas under Lux Helsinki 5–9.1 kl. 17–22. Verket syns bäst från Havshagens strand. #goneby2023

I samarbete med: