Evenemangsindustrin kämpar för att överleva pandemitiden

Sun Effects har planerat och producerat hundratals ljus- och videokonstprojekt i det urbana rummet i Finland och utomlands under de senaste tio åren. Företaget har kuraterat och tekniskt genomfört Lux Helsinki i tio års tid.

”Vårt mål är att främja ljus- och videokonstens ställning och genom Lux har vi kunnat förverkliga den missionen på ett fint sätt”, säger Sun Effects konstnärliga ledare Matti Jykylä.

Pandemiåren har varit oerhört svåra för konstfältet och evenemangsindustrin. Sun Effects miste 90 procent av sina uppdrag våren 2020, då många evenemang ställdes in. I år har läget förbättrats då evenemang igen kunnat ordnas. 

Företaget har bland annat arbetat med fast fasadbelysning, utställningar och interaktiva experimentella marknadsföringsprojekt. Både jultomten och presidenten hör till de nya kunderna under pandemin. ”Vi har vänt på varje sten för att hålla personalen kvar i branschen”.

Framtiden för festivaler och evenemang är fortfarande ett frågetecken. Situationen i konst- och evenemangsbranschen kommer inte att återgå till det normala i en handvändning, utan det krävs mycket arbete och mer statligt stöd. 

“Samhället går miste om en massa glädje när konst inte får framföras någonstans. Det påverkar inte bara konst- och kulturfältet utan också gemene man, eftersom konsten ökar välbefinnandet och direkt påverkar den psykiska hälsan”, säger Jykylä.

Lux är en ljusglimt för konstnärer och ljustekniker

Ljuskonstkunnandet i Finland är i världsklass, men den utdragna osäkerheten har fått många att byta bransch.

”Då uppdragen för många av de främsta proffsen har minskat eller upphört helt är situationen oroväckande för kunnandet inom den finländska ljus- och videokonsten. Ljuskonsten är en viktig del av identiteten också i vårt kollektiv. För oss är den ett arbete och vårt yrke. Ett levebröd. Det svåraste för företagen är den rådande ovissheten. Att leva med restriktioner som bestäms för några veckor i taget gör det i praktiken omöjligt att bygga upp produktioner, åtminstone stora sådana. Många projekt spänner över ett år eller mer.”

Lyckligtvis finns det ljus och hopp inom synhåll. Årets Lux glädjer besökarna men är också en ljusglimt i många konstnärers och ljusteknikers coronavardag. 

”Interaktiva verk som involverar fysisk beröring läggs på is för ett tag, men det i sig förändrar inte ljus- och videokonstens karaktär.”

Jykylä sätter sitt hopp till vaccinutvecklingen och till att staten ger mer stöd till kulturbranschen. Han oroar sig inte för ljuskonsten.

“Ljus- och videokonst är flexibla redskap. De kommer att höra till de första konstformerna som slår igenom i evenemangskoncepten efter pandemin. Visst är evenemangsbranschen tacksam för statens stöd, men jämfört med andra länder som Sverige eller Danmark har stöden i Finland varit rätt blygsamma. Hos oss oroar man sig för att stöden snedvrider konkurrensen, men faktum är att branschen är mycket internationell, och med den här takten snedvrids konkurrensen uttryckligen i förhållande till internationella motsvarande evenemang”, säger Jykylä.

I samarbete med:

Bild: Lux Architecture – Simstadion