Ljuskonst som belyser en osynlig, underjordisk skog

I början av januari lyser UPM-Kymmenes huvudkontor vid Helsingfors centralstation i ett exceptionellt sken då Soil Searchers Collectives verk Its Songs We Sing projiceras på Biofore-husets vägg som en del av Helsingfors stads ljuskonstfestival LUX.

Konstnären och forskaren Teemu Lehmusruusu, 3D-konstnären Vilja Achté och musikerduon Wimme & Rinne har skapat det dynamiska videoverket. Lehmusruusu är känd för sin konst med ekologiska teman som visats bl.a. på Helsingforsbiennalen. Verket som visas under LUX-festivalen drar blicken till marken, grunden för allt liv. Det påminner publiken om den biologiska värld som döljer sig nere i marken och som de ovanjordiska ekosystemen står i växelverkan med.

UPM-Kymmenes direktör för intressentgrupper, Pirkko Harrela, hoppas att verket väcker tankar hos publiken om det symbiotiska förhållandet mellan människan och miljön. Att värna marken och dess rikedom är ett villkor för allt liv. “Mångfald i skogen har många positiva effekter. Trä är ett hållbart och förnybart alternativ till fossila råvaror, och det är viktigt att skydda skogens hälsa och tillväxt för att utveckla ett modernt och framtidsorienterat skogsbruk”, säger Harrela.

Träden är markens motorer

Finländarna har ett mångfasetterat förhållande till skogen. Vi vill njuta av skogarna och därför också värna om dem. Samtidigt förstår vi att skogarna behövs för att tillverka många vardagliga konsumtionsvaror.

Its Songs We Sing väcker också tankar om vad människan kan lära sig av skogen. “Vi hoppas att verket får betraktarna att fundera över sina egna välbekanta skogar med ett större djup. Vi har vant oss vid att se skogen ovanför markytan, som är full av växtlighet, naturens under och folksagornas magi, men det finns också historier och händelser som är dolda under ytan. Ur sikte, djupt nere i myllan, arbetar mikroorganismer och bakterier som producerar de ämnen träden behöver för att växa, och utan det samarbetet skulle det inte finnas någon skog”, säger Tanja Saarto, verksamhetsledare för UPM-Kymmenes Kulturstiftelse.

En skog mitt i staden

Verkets centrala läge i hjärtat av staden bidrar med ännu ett perspektiv på naturtemat. Till skillnad från många andra städer har Helsingfors lättillgänglig skog även i innerstaden.

Tanja Saartoanser att naturen är nödvändig för människans välbefinnande även i städerna.

“För att trivas behöver människan levande naturelement som träd eller vatten. I Helsingfors har vi turen att ha tillgång till båda. Parkerna är stadens lungor och naturen, i synnerhet träden, lockar människor till sig. De skyddar såväl fysiskt som mentalt, de parfymerar och renar luften, de förskönar och mjukar upp stadsbilden.”

Skogsindustribolaget UPM har långa anor som konstmecenat allt sedan 1800-talet. UPM-Kymmenes Kulturstiftelse, som främst är känd för sin stora bildkonstsamling, fortsätter traditionen och vill genom LUX Helsinki visa publiken den underjordiska skog som oftast förblir osynlig.

“Vi är också öppna för projekt inom andra konst- och designområden och för samarbete med t.ex. läroinrättningar”, säger Saarto.

Its Songs We Sing visas på väggen till UPM-Kymmenes huvudkontor under Lux Helsinki 5–9.1 kl. 17–22. Verket kan också ses under Lux Morgon 7.1 kl. 7–9.

I samarbete med: