Rykande, utbrunna bilar från kriget i Ukraina presenteras på ljusfestivalen – Lux Helsinkis program är färdigt

Lux Helsinki breder sig nu ut på olika håll i stan: utöver i konstverkshelheterna i centrum, Gräsviken och Södervik presenteras ljuskonst på Lux In, Lux Högholmen och kulturcentren i Gamlas, Malm, Östra Centrum och Nordsjö. Programmet har nyligen kompletterats med ett konstverk som har särskild aktualitet: en installation som presenterar förstörelsen från kriget i Ukraina framför våra ögon.

Lux Helsinkis program är nu färdigt –  och publiken får tillfälle att uppleva fler än 30 konstverk runt om i stan. Tidigare har festivalen ordnats längs en enda rutt, men i år introduceras flera konstverkshelheter som ger besökarna mer plats att uppleva konsten. De ruttliknande helheterna av konstverk håller öppet i centrum, Gräsviken och Södervik 4–8.1.2023 kl. 17–22.

Konstverket The Physical Possibility of Death in the Mind of Someone Living, som lagts till konstverkshelheten i centrum, kan bli en av de mest tankeväckande upplevelserna i Lux Helsinkis historia. Den tjeckiske designern Maxim Velčovský skapar en bild av krigets fasor med hjälp av rykande bilar som brunnit ut i kriget i Ukraina. Bilarna berättar om ukrainska medborgare som förlorat både egendom och närstående och som har blivit tvungna att fly från sitt hemland. Arbeten av Velčovský har tidigare visats bland annat på Victoria and Albert-museet i London och på Pompidou-centret i Paris.

”Det bästa med konstverket är att det inte kommenterar någonting, utan presenterar en annan verklighet för oss och ger oss möjlighet att studera den. Hur skört livet kan vara, hur vardagen kan förändras i en handvändning. Ett tankeväckande konstverk som får en att stanna upp. Som är sanning bara drygt tusen kilometer härifrån”, säger Lux Helsinkis konstnärliga direktör Juha Rouhikoski.

Konstverken vid kulturcentren och det galleriliknande Lux In kompletterar programmet

Utöver konstverkshelheterna i Centrum, Gräsviken och Södervik finns ljuskonst också att se på Gamlasgården, Malms kulturhus, Stoa och Nordhuset. Genom kulturcentren kommer ljuskonsten ännu närmare publiken. Konstverken kan upplevas på kulturcentren under Lux Helsinkis öppettider 4–8.1.2023 kl. 17–22.

I anslutning till konstverkshelheten i Gräsviken ordnas Lux In nu för fjärde gången. Lux In presenterar ljuskonstverk i galleriskala i hallarna Valssaamo och Puristamo på Kabelfabriken. Utställningen ordnas i samarbete med Konstuniversitetets utbildningsprogram för ljus- och ljuddesign, och den är öppen 2–8.1.2023 kl. 15–22.

Information om alla konstverk och konstnärer som deltar i Lux Helsinki finns på Lux Helsinkis webbplats.

Lux Helsinki är ett tillgängligt, avgiftsfritt evenemang för hela familjen 4–8.1.2023 kl. 17–22. Lux Högholmen 26.12.2022–8.1.2023 kl. 10–19 har separat inträdesavgift. Festivalen ordnas och produceras av Helsingfors evenemangsstiftelse. Lux Helsinkis konstnärliga direktör är Juha Rouhikoski. I kuratorteamet medverkar dessutom Immanuel Pax, Lari Suominen, Mia Kivinen och Ilkka Paloniemi.

Lux Helsinkis partner är Högholmens djurpark, Italiens kulturinstitut, Polestar och Yle.