Katariina Souris konstverk kommer att presenteras på Lux Helsinki

Katariina Souris konstverk Pohjan kosketus har varit föremål för en livlig debatt under de senaste veckorna. Ljuskonstverket, som består av 19 målningar, presenterades vid lanseringen av Lux Helsinkis program genom en enda målning som betonar stereotypier när den betraktas i ursprungsfolkets perspektiv i Finland.

Vi har aktivt diskuterat frågan med olika parter och med sakkunniga för att hitta en så bra lösning som möjligt. Pohjan kosketus kommer att visas på Lux Helsinki som planerat eftersom den aktuella delen av konstverket blev föremål för diskussion redan innan det presenterades. Vi kompletterar konstverket med en observation om dess innehåll, och vi önskar att publiken stannar upp för att reflektera över hur det är att höra till en privilegierad majoritet, varför konstverket upplevs som kränkande och varför en konstnär måste ha frihet att bestämma om innehållet av sin konst.

I stället för att begränsa bildurvalet eller ta bort hela konstverket vill vi inspirera till en konstruktiv reflektion över hur det är möjligt att kombinera ursprungsfolkens rättigheter och konstens frihet.

Läs mer: